KCR - Klub cyklistů roudnických

           
INFORMACE
Životní jubileum prezidenta KCR Vladimíra Lály Urbana
Cyklobus do Českého středohoří


Historie

Z historie Klubu cyklistů roudnických v Roudnici nad Labem

Klub cyklistů roudnických (KCR) byl založen v roce 1885 jako třetí sportovní organizace v Roudnici nad Labem, když prvým byl „SOKOL“, založený v roce 1868 a druhým „Český Athletic Club“ (ČAC), založený v roce 1882. Od samého počátku své činnosti hrál v tehdy rychle se rozvíjejícím českém cyklistickém sportu významnou roli. Již v roce 1888 uspořádal „První podřipské cyklistické závody ve Vědomcích“, kdy se závodilo v devíti kategoriích za účasti asi 1500 diváků. V roce 1889 zřídil první 400 m dlouhou závodní dráhu na Slavíně, tehdy nazývaném „Šibeňák“, na které byly již 22. září uskutečněny prvé závody za účasti mnoha českých klubů. Protože tato dráha musela ustoupit budovanému vodojemu, vybudoval klub v místě dnešních autobusových garáží novou, moderní 333,33 m dlouhou, 6,5 až 7,5 m širokou dráhu, která byla později opatřena i bezprašným povrchem. Že byla velmi rychlá dokazuje např. výkon Augustina Vondřicha, který zde v roce 1899 docílil na 1 km času 1 min 21.2 sec. Z finančních důvodů počátkem roku 1900 však musil klub dráhu prodat, aby na ní bylo zřízeno hřiště pro děti.

Rok 1901 se stal zlomovým v zaměření činnosti klubu. Místopředsedou byl zvolen MUDr.František Podrábský, který se po třech letech, v roce 1904, stal předsedou KCR na dlouhých 31 let. Klub odchází od rychlostní cyklistiky a věnuje se především cykloturistice a to až do roku 1941, i když se závodům zcela nevyhýbá. V cykloturistice se však stává pojmem kdy ve výletních soutěžích vypisovaných ČÚJV se umisťuje na předních místech, pokud ne na místě prvním.

V roce 1942 uskutečňuje první ročník „Cinkova okruhu“ který se pořádal pravidelně až do počátku 70 let 20. století, kdy byla Stadická ulice přerušena výstavbou polikliniky. Od 60 let však do podvědomí cyklistů i celé veřejnosti vstupují především závody pořádané „Na Zavadilce“, kam se roudničtí cyklisté po osmi desítkách let vrátili.

I když se těžiště klubových aktivit v druhé polovině 20. století - po padesáti letech - naklonilo opět k rychlostní cyklistice, ani cykloturistika není zanedbávána. Je to především vnuk Dr. Podrábského Jan Podrábský, který spolu s Pavlem Kalousem s kolem procestovali velkou část Evropy od Řecka až po severské státy. Klub také již téměř čtvrt století pravidelně pořádá Cyklistickou dálkovou jízdu vrcholovou“ Roudnice nad Labem – Ještěd – Roudnice nad Labem, určenou zejména pro cykloturisty.

Činnost KCR se nezaměřuje pouze na vlastní cyklistiku a pořádání cyklistických akcí, ale pořádá i řadu společenských akcí, z nichž je nutno jmenovat zejména „Girokarnevaly“ a „Giroplesy“ , které zejména v sedmdesátých a osmdesátých letech 20.století bývaly dlouho dopředu vyprodány.

Prvé dva roky po svém založení se nazýval Klub cyklistů roudnických „Střela“, potom, až do roku 1935 Klub cyklistů roudnických. V tomto roce přijal na počest svého dlouholetého předsedy název Klub cyklistů Dr. Podrábského, který nesl až do roku 1950. V roce 1948 po sjednocení čs. Tělovýchovy se nazývá „Cyklistický oddíl Sokola Roudnice nad Labem“ a od roku 1951 je cyklistickým oddílem Sportovní jednoty Agrostroj. Posléze se stává Cyklistickým oddílem Tělovýchovné jednoty Spartaku Roudnice nad Labem, ve které byl soustředěn veškeré sportovní dění v Roudnici n/L. a to až do roku 1990, kdy s přijetím nových stanov se vrací k původnímu názvu Klub cyklistů roudnických Roudnice nad Labem.

KCR ve své historii zaznamenal několik vrcholů své činnosti. Prvý byl v devadesátých letech 19.století, kdy v roce 1898 měl 107 členů, druhý ve dvacátých letech, kdy se počet členů pohyboval okolo 200, třetího, nejvyššího, vrcholu bylo dosaženo v roce 1944 a 1945, to se počet členů vyšplhal na 300 resp. 380. V posledním období se pohybuje velikost členské základny okolo 50 členů a těžiště činnosti je především v pravidelných celoročních trénincích, na nichž se schází až 30 účastníků a v pořádání řady sportovních akcí pro cyklisty doslova všech věkových kategorií. Z nich je nutno zmínit především závod tříčlenných družstev „Giro de Zavadilka“ pořádaný od roku 1967, který byl v roce 1971 násilně na nějakou dobu přerušen, silniční závod pro kategorii masters (nad 30 let) „Mezinárodní mistrovství Roudnice nad Labem“, již zmíněnou „CDJV Roudnice n/L. – Ještěd – Roudnice n/L.“, závod do vrchu „Výjezd na horu Říp“. Mimo to je každoročně pořadatelem či spolupořadatelem dalších cyklistických akcí, jako je např. „Jízda okolo Řípu“, roudnická etapa „Závodu míru juniorů“ atd.

DĚKUJEME SPONZORŮM
Nutrend Výlet na Říp Město Roudnice nad Labem Vinařství Podrábský Vinotéka pod Slavínem Avon Dortletka Podřipský rodinný minipivovar Samyco spol. s r.o. Arakis & Bellevile, s.r.o.
Stránky vytvořila a spravuje Arakis & Bellevile, s.r.o. 2010 - 2012